Erstatning for traumatisk barndom

Publisert: 01.03.2019

Jeg er 53 år, 100 % uføretrygdet. Traumatisk barndom. Var innlagt sykehus da jeg var 12 år. Mormor, min mor og to fastleger fortalte/dokumenterte at min far var alkoholiker. Han drakk opp alle pengene og de omfattende konsekvensene det medførte. Ingen fysisk vold, men psykisk.

Den ene legen fortalte at familien var kjent og at mor drakk også. Etter innleggelsen eskalerte alt, mor ble drikkekompis til min far. Ingenting ble fulgt opp av det offentlige. Er det noen hensikt i å søke erstatning?

Svar:

Det er litt uklart hvem du egentlig retter kravet mot og hva du søker erstatning for. Da dette gjelder forhold langt tilbake i tid kan eventuelle krav også være foreldet. Jeg kan imidlertid opplyse om at det er noe som heter rettferdsvederlag.

På deres hjemmeside www.sivilrett.no kan du få informasjon om hvordan man går frem for å søke om dette. I korte trekke er ordningen ment å være en mulighet for å få en viss økonomisk kompensasjon for en skade eller ulempe man er blitt påført, og som man ikke har mulighet til å få dekket på annen måte.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: