Erstatning for tapt barndom

Publisert: 01.08.2018

Er 18 år nå og bor endelig alene, men sliter med mange ting. Tenkte å få søkt erstatning for tapt barndom og lurte på hvordan jeg burde gå fram. Blitt mishandlet av begge foreldrene mine til jeg var 9 år gammel. Da blei jeg flyttet i fosterhjem der jeg ved flere anledninger ble slått/mishandlet. Det samme skjedde i fosterhjem nr 2 og fått mye juling av personal på de 7 institusjonene jeg bodde på fra 2012 til 2016. Vært omsorgsvikt hele veien og ønsker en erstatning for dette.

Svar:

De siste årene har vi hatt en del saker for domstolene hvor personer har fått erstatning som følge av mangelfull oppfølging i barndommen fra kommuner, helsepersonell el.

Som oftest vil man ha rett til fri rettshjelp i slike saker og advokater kan gjerne bistå deg.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: