Erstatning for sviktende omsorg fra det offentlige

Publisert: 08.11.2019

Vi er tre søsken som i en alder av 14, 18 og 21 år hadde mistet begge foreldrene vår i sykdom. Dette er tilbake til 1988 og 1990. Det offentlige kom ikke på banen og fulgte oss opp på noen måte. Vi bodde alene i familiehuset, og vi to eldste oppdro han yngste. Han sliter i etterkant mye, og jeg tror det kommer fra den tiden. Jeg lurer på om dette er foreldet, eller om man kan ta det mot kommunen og eventuelt få erstatning for sviktende omsorg fra det offentlige.

Svar:

Det er gjerne to foreldelsesfrister som kommer til anvendelse når man skal vurdere eventuell foreldelse av erstatningskrav. Dette er en 20 års frist som er absolutt og i tillegg er det en 3 års frist som løper fra det tidspunktet man fikk tilstrekkelig kunnskap om kravet til å gjøre dette gjeldende ovenfor skadevolder( dette er en litt forenklet forklaring).

Ut fra det du beskriver så synes svikten å ha pågått fra dine foreldre døde og frem til dere ble myndige. Dersom jeg oppfatter deg riktig var yngste barn 18 år i 1994. Jeg vil således anta at saken er foreldet.

Det vil allikevel være mulig å fremme krav om rettferdsvederlag ovenfor staten. Dette er en ordning som er ment å gi en viss form for oppreisning ovenfor mennesker som har blitt sviktet av det offentlige, men ikke kan fremme et ordinært erstatningskrav fordi kravet er foreldet eller av andre måter ikke vil kunne føre frem. Jeg vil således anbefale at dere ser nærmere på en slik mulighet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: