Erstatning for manglende spesialundervisning

Publisert: 22.05.2018

Min sønn fikk diagnosen non-verbale lærevansker i 2005 i andre klasse. Idag, når han er 20 år og utredet på nytt på Ullevål sykehus, så har han fått blandet utviklingsforstyrrelser i spesifikke ferdigheter og encefalopati uspesifisert. Han fikk vedtak om spesialundervisning fra PP-tjenesten i Oslo i flere fag, men dette ble aldri fulgt opp, satt inn en assistent som hjalp noen barn. Han har altså en hjerneskade, som går utover de eksekutive funksjonene. Har han krav på erstatning?

Svar:

Det er ikke mulig å svare på ditt spørsmål kun basert på den info du gir.

Men, det er slik at om din sønn mest sannsynlig ville ha hatt nytte av spesialundervisningen og som følge av dette mest sannsynlig hatt helt eller delvis arbeid i dag, vil han kunne ha krav på erstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: