Erstatning for manglende skolegang

Publisert: 26.11.2019

Jeg lurer på om det er mulighet for meg å kunne saksøke kommunen min i henhold til opplæringsloven kapittel 5, og om kravene som stilles for erstatning her er kumulative? Hvordan vet jeg om de har opptrådt uaktsomt i min opplæringsgang? Jeg fikk ikke den spesialundervisningen jeg skulle ha hatt og lider nå av psykiske vansker, klarer ikke fullføre høyere utdanning og har dermed ikke inntekt. Er dette også grunnlag for fri rettshjelp?

Svar:

Det er mulig å søke erstatning - spørsmålet vil da ofte være om kommunen kan holdes ansvarlig pga. av uaktsomt opptreden fra noen som kommunen svarer for - herunder f.eks skolen ved ledelsen og de øvrige ansatte - denne type saker er imidlertid sammensatte og ønsker du å få vurdert saken bør du kontakte en advokat som kan foreta en gjennomgang av saken.

For å kunne kreve erstatning må det som hovedregel foreligge et ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng og økonomisk tap. Disse vilkårene er som utgangspunkt kumulative.

Saken kan falle inn under fri rettshjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: