Erstatning for dårlig oppfølging i fosterhjem

Publisert: 27.02.2019

Jeg vil kalle det "personskade". Jeg er en person som havnet som barn på barnehjem, for deretter å havne i fosterhjem, der ble jeg dårlig fulgt opp. Jeg ble psykisk terrorisert, og seksuelt mishandlet. Dette skjedde også i barnehjemmet, jeg er i varig ute av stand til å leve ett verdig liv.

Jeg har uberettiget gjeld, og sliter økonomisk. Med bakgrunn av oppvekstproblemene, kan jeg søke erstatning for tap av et normalt liv med bakgrunn i manglende oppfølging av oppveksten i fosterhjemmet?

Svar:

Ja, du kan fremme krav om erstatning for slike forhold. Kravet må da fremmes mot den kommunen som hadde ansvaret iht barnevernloven. Det er veldig viktig at slike saker blir behandlet snarest mulig idet mange slike saker blir ofte foreldet.
Jeg ville kontaktet en advokat som arbeider med slike saker for å få satt i gang en utredning av saken.

Som oftest vil det være mulig å få dekket utgifter til advokat mv.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: