Erstatning for astma på barneskolen

Publisert: 06.08.2019

Jente på 24 år. Da jeg gikk på barneskolen fikk jeg astma. Har jeg krav på noe erstatning? https://www.ba.no/bergen/helse/nyheter/over-30-elever-har-fatt-astma-pa-varden/s/5-8-821764 Artikkel fra skolen jeg gikk på.

Svar:

Elever ved offentlige skoler er omfattet av regler om yrkesskade i folketrygdsloven, jfr. § 13-10. Dersom skaden godkjennes som yrkesskade, kan du bl.a. ha krav på menerstatning, jfr. § 13-17. I første omgang bør du derfor kontakte NAV for å melde fra om skaden. Videre oppstår det et spørsmål om kommunen kan være erstatningsansvarlig her etter alminnelig erstatningsrett og det kan ikke utelukkes. Dette er en sammensatt vurdering og vi anbefaler deg å ta kontakt med advokat dersom du ønsker å få saken nærmere utredet.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: