Erstatning etter voldtekt

Publisert: 31.10.2019
Emneord:

Har eg rett på erstatning etter å bli voldtatt, var 13,14 nå 12 år etterpå, er 27 nå? Har ikkje visst noko om dette før no, og føle meg undertrykt og deppa.

Svar:

Selv om det har gått mange år siden hendelsen trenger ikke erstatningssaken være foreldet. Det er viktig å søke om erstatning også for eldre saker. Voldsoffererstatning ytes av staten til skadelidte etter straffbare handlinger som krenker livet, helsen eller friheten, for eksempel vold og voldtekt. Man kan få erstatning selv om skadevolder ikke straffes for handlingen. Du bør ta kontakt med en advokat som kan bistå deg videre. Herunder vurdering av politianmeldelse mv.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: