Erstatning etter tvangsmedisinering som barn

Publisert: 31.10.2019

Jeg ble tvangsmedisinert av BUP, etter press mot mine foreldre av barnevernet om å tvinge meg til å ta dem (Ellers ville de ta meg for å tvangsmedisinere). De var i hovedsak for å kontrollere vokale tics, for at skolen skulle ha det roligere. Medisinene gjorde meg til en levende zombie, 24/7 sengeliggende amøbe. Som resultat, mistet jeg mye skolegang som jeg aldri klarte å hente inn igjen, og er nå ung ufør blant annet pga. denne påkjenningen. Har jeg sjanse i erstatningskrav, og mot hvem?

Svar:

Dersom det foreligger svikt i behandlingen hos BUP har du mulighet til å søke om erstatning hos NPE (Norsk pasientskadeerstatning). Saksbehandlingen hos NPE er gratis. Det er også mulig å fremsette krav om erstatning mot kommunen dersom barnevernet har opptrådt uaktsomt. Denne type saker består av sammensatte vurderinger som til dels kan være kompliserte og du bør søke hjelp hos advokat som kan foreta en grundig gjennomgang av saken.

Del denne artikkelen: