Erstatning etter sykkelulykke

Publisert: 02.04.2020

Jeg var utsatt for en sykkelulykke i mai 2018 hvor jeg ble påkjørt av en elev i gruppe med lærer og klasse hvor jeg var på hver hjem fra jobb. Jeg knuste hoften, brakk albue, kragebein og rygg i ulykken. Har hatt 5 operasjoner som en følge av dette den siste 03.03.20. Jeg er usikker på hva dere tenker en et erstatningsbeløp etter dette. Forsikringsselskapet ønsker å lukke saken, men jeg er usikker på følgene det vil gi fremover.

Svar:

Det første som er viktig å avklare i saken din er om du arbeider i kommunal eller fylkeskommunal virksomhet. Disse har nemlig dekning iht sin avtale i Hovedtariffavtalen på vei til/fra arbeid.

Om du ikke er ansatt i nevnte virksomhet vil denne ulykken mest sannsynlig ikke være en yrkesskade, med mindre du var på vei til eller fra et spesifikt oppdrag for din arbeidsgiver.

Jeg kan ikke råde deg til å avslutte en så alvorlig personskadesak som dette uten at det er innhentet en spesialisterklæring fra en objektiv sakkyndig(ikke selskapets egen rådgivende lege).

Du MÅ også ha hjelp fra en advokat som arbeider med personskadesaker. Om du ønsker bistand fra en i ditt nærområde, kan du søke her: https://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat/

En sak som dette vil mest sannsynlig kunne gi deg en betydelig erstatningssum, ikke minste bare som følge av den store medisinske skaden.

Om du eller din samboer/ektefelle eller dere begges arbeidsgiver og fagforening har forskjellige forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse, kan dette i seg selv bli betydelige, stort sett, skattefrie beløper.

Å samle alle trådene og dine krav i en sak som dette MÅ du ha hjelp til.
Utgangspunktet er også at om noen er ansvarlig for ulykken. Så er det dennes forsikringsselskap som dekker utgifter til juridisk bistand ifm. selve ansvaret, men arbeid som følge av de andre forsikringer må du betale selv, men her kan du sikkert få til en løsning hvor du først betaler når og om du får en erstatnings- eller forsikringsutbetaling.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: