Erstatning etter oppvekst med rus

Publisert: 20.02.2020

Jeg vokste opp alene med en psykisk syk, aktivt suicidal og rusavhengig mor og en alkoholisert stefar. Barnevernet var inne i bildet og visste om situasjonen, men gjorde ingen inngrep enda jeg viste tydelige tegn på å være traumatisert. Da jeg fylte 18 år, fikk jeg ikke mer oppfølging, enda jeg bønnfalt om hjelp. Mor ble sykere med et hjelpebehov døgnet rundt. Det endte fatalt. I dag noen år senere er jeg diagnostisert med PTSD, mulig C-PTSD, og sliter med å fungere. Har jeg rett på erstatning?

Svar:

Du kan ha rett til erstatning. De senere år er det flere tilfeller hvor man når frem med krav på erstatning i slike saker. Jeg vil anbefale deg å kontakte en advokat som arbeider med slike saker og be om en gjennomgang av saken.

Du vil antakelig kunne ha rett til fri sakførsel.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: