Erstatning etter frihetsberøvelse

Publisert: 24.10.2019

Hvis en person blir utsatt for frihetsberøvelse, og utsatt for psykisk mishandling, da fra noen som er i en maktposisjon, hvordan er prognosen for erstatning? - for en uke? - en måned? - eller et år?

Svar:

Om du kan sannsynliggjøre at det foreligger en frihetsberøvelse/maktmisbruk og det er en sammenheng mellom frihetsberøvelsen/psykiske mishandlingen og det at du har en varig helseplage eller redusert funksjon ift. arbeid og fritid, så vil du ha rett til erstatning.

Det har vært en del slike saker de siste årene hvor de private har vunnet frem.
Jeg vil anbefale deg å kontakte en advokat som arbeidere med slike saker.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: