Erstatning etter fødselsskade

Publisert: 25.09.2019

Jeg ble påført en plexusskade av høyest alvorlighetsgrad (erklært lam i venstre arm, men trent opp til minimal bevegelighet) under fødselen grunnet høy fødselsvekt og nektet keisersnitt, selv om min mor ønsket det. Sykehuset ønsket først ikke å erstatte skaden, men ga et beløp på bare 1 000 000 etter saksøking pga. daværende høy rente. Jeg føler ikke at dette beløpet er tilstrekkelig mtp alle utfordringene og problemene skaden har gitt meg. Har jeg mulighet for å få ytterligere erstatning?

Svar:

Vi har ingen forutsetninger til å vurdere om du har mulighet til å kreve ytterligere erstatning. Dersom du er uenig i erstatningstilbudet eller ønsker å revidere en evt. oppgjørsavtale med skadevolder bør du søke hjelp hos en advokat som kan vurdere saken nærmere.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: