Erstatning etter feil diagnose

Publisert: 29.04.2019

Jeg er en 22 år gammel jente som har vurdert å søke om erstatning/gå rettens vei, fordi jeg fikk diagnosen lettere psykisk utviklingshemming på ungdomsskolen. Da jeg gikk i behandling på BUP (16-19 år), sa de at diagnosen ikke stemte. Jeg har lidd under emosjonell omsorgssvikt i hjemmet, og sliter pr dags dato med PTSD.

Jeg vet jeg ikke er psykisk utviklingshemmet, fordi neste år har jeg fullført en bachelorgrad på normert tid. Hvordan går man fram? Er det bare å ta kontakt med en advokat?

Svar:

Det er fullt mulig å få bistand av advokat for å vurdere hvorvidt det er grunnlag for et krav mot det offentlige i forhold til at du synes å ha fått en uriktig diagnose. Ofte vil det være avgjørende for et slikt krav at du er påført en helsemessig varig skade eller at du har lidd et økonomisk tap som følge av uriktig diagnose og annen eventuell mangelfull oppfølging fra det offentliges side.

Jeg vil foreslå at du kontakter en advokat som har erfaring med denne type saker og får avklart dine muligheter i forhold til et eventuelt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: