Erstatning etter fall fra stige

Publisert: 06.10.2017

Min mann falt ned fra stige for 3 år siden og fikk ankel knust. Ble hentet av sykebil og ble værende på sykehuset i 4 dager. Knust høyre ankel og venstre arm ute av ledd. Armen er bra igjen, men benet blir aldri bra igjen i følge sykehuset. Kan vi melde inn til forsikringsselskap på reiseforsikring eller er det for sent uansett? Fikk vite nylig at erstatning er mulig.

Svar:

Regler om meldefrist er regulert i forsikringsavtalen §§ 8-5/18-5 for henholdsvis skadeforsikringer og ulykkes-/sykeforsikring i personforsikringer. Bestemmelsene foreskriver at man kan tape retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigede/sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

I retts- og nemndspraksis er det lagt til grunn at i dette ligger at den berettigede skal ha hatt positiv kunnskap om de forhold som begrunner kravet for at fristen skal begynne å løpe. Ulykkesforsikringer som er innbakt i reiseforsikringer dekker ofte varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskaden. Fristen kan da som hovedregel ikke starte før man har kunnskap om at varig medisinsk invaliditet vil bli følgen av ulykken. Her må man foreta en konkret vurdering av de faktiske forholdene i saken. Min anbefaling er at man så snart som mulig melder fra om kravet til forsikringsselskapet.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: