Erstatning etter at bekymringsmeldinger ikke ble fulgt opp

Publisert: 19.02.2020

Jeg er født i 1994. Jeg hadde en barndom preget av at mine foreldre var heroinmisbrukere. Far var ekstremt voldelig mot mor i barndommen, og det var min oppgave å redde henne. På skolen ble jeg tilsidesatt og fikk ikke undervisning i matte fra 5. klasse gjennom ungdomsskolen. Foreldrene mine døde 11 måneder mellom hverandre da jeg var 15, først mor og deretter far av heroinoverdose. Jeg vet det var utallige ignorerte bekymringsmeldinger på meg i oppveksten. Kan jeg få erstatning for dette?

Svar:

Dersom det offentlige har forsømt seg på en måte som har fått konsekvenser for deg, vil det kunne være grunnlag for erstatning.
Dette forutsetter at det offentlige kan klandres for ikke å ha grepet inn og at denne unnlatelsen har fått økonomiske er helsemessige konsekvenser for deg. Dette vil ofte være krevende vurderinger der det kan være hensiktsmessig å søke bistand hos advokat.

Du må også passe på at det løper såkalte foreldelsesfrister. Det vil si at eventuelle krav kan gå tapt fordi man ikke har agert tidsnok. Det er en absolutt 20 frist på 20 år fra forholdet opphørte. Innenfor denne fristen er det er 3 års frist som løper fra det tidspunkt du ble klar over hvem som er skadevolder og grunnlaget for et eventuelt erstatningskrav.

Skulle kravet være foreldet vil du kunne søke rettsferdsvederlag hos staten. Dette er et beløp som ligger betydelig lavere en hva en ordinær erstatning vil kunne gi.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: