Erstatning etter arbeidsulykke

Publisert: 18.08.2015

Vår sønn ble skadet i høyre hånd i forbindelse med utplasering fra skolen. Han sagde over sener i hånden og har mistet deler av følelsen i pekefingen, og lillefingeren har blitt kuttet av ved første leddet. Han måtte avbryte skoleåret, og velge nytt fag året etter. Nå er han tilbake der han startet for to år siden. Skolens forsikringsselskap vil utbetale sønnen vår 54 041 kroner som de sier er seks prosent varig medisinsk invaliditet etter mentabellen. Vi mener at han har også krav på tapt arbeidsinntekt som følge av skaden. Hva er riktig?

Svar:

Din sønn har krav på å få erstattet tap i både utgifter og inntekter. I tillegg vil det måtte vurderes om 6% er riktig prosentandel for den medisinske skaden han er påført.

Ved håndskader er det nødvendig å få innhentet spesialisterklæring fra en spesialist som har undersøkt din sønn. Dette idet slike skader som oftest ikke er direkte omhandlet i invaliditetstabellen. Hans skade må derved sammenlignes med andre skader i inv.tabellen, noe som krever en klinisk undersøkelse.

Han kan ta imot tilbudet, så lenge det presiseres at dette er et akontobeløp og at ingen erstatningsposter i saken avsluttes med denne utbetalingen. Han trenger bistand av advokat ifm. saken. Om ønskelig kan dere gjerne ringe meg på 40414412.

Med vennlig hilsen

advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: