Erstatning etter ADHD-diagnose

Publisert: 20.11.2014

Jeg er en mann på 35 år som nylig fikk diagnosen ADHD. Hele livet har jeg slitt med korte arbeidsforhold og dumme valg som har ødelagt det meste for meg. Har jeg krav på erstatning?

Svar:

Du kan vurdere å sende skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Skademelding finner du på www.npe.no. NPE har i tidligere saker tilkjent erstatning for "skade som følge av forsinket diagnostikk og behandling av ADHD. Jeg har selv hatt slike saker.

Vilkår for erstatning er at diagnostikk, utredning, og behandling ikke har vært korrekt pga. de funn som ble gjort og de symptomer du fremviste på ADHD ifm. konsultasjoner hos helsepersonell. Dette blir en konkret og individuell medisinsk vurdering fra sak til sak. Krav om erstatning må meldes innen 3 år etter at du fikk kunnskap om diagnosen ADHD.

Med vennlig hilsen

advokat Olav Gunnheim

Del denne artikkelen: