Er tidsbestemt leieavtale lov?

Publisert: 29.04.2020

Jeg er student og leier i den sammenheng et rom i et kollektiv (privateid bolighus). Jeg har en tidsbestemt leieavtale som går fra 1 August 2019 - 30 Juni 2020 uten mulighet for oppsigelse. Er dette lov? Finner ikke rettsvern for denne kontrakten. Dette er jo et rom i kollektiv der huseier ikke bor på eiendommen, så avtalen burde vel vært på 3 år? Har prøvd å sagt opp avtalen siden oktober, men har betalt husleie frem til nå da huseier er advokat og veldig vanskelig å diskutere med.

Svar:

Det er riktig som du er inne på: Det er ikke adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig for kortere tid enn tre år. Dette følger av husleielovens § 9-3. Det er noen unntak fra dette, men jeg henviser nå til hovedreglene. Bestemmelsen inneholder også følgende tekst: Er tidsbestemt leieavtale for bolig inngått i strid med bestemmelsene i denne paragrafen, skal avtalen anses som tidsubestemt.

Dette betyr altså at om avtalen først er ugyldig, vil den anses som tidsubestemt. Tvister vedr. husleie kan bringes inn for husleietvistutvalget.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: