Er klagesvar via Altinn gyldig?

Publisert: 15.11.2019

Min datter fikk stryk på førerprøven - og vurderingsgrunnlaget er etter vår mening svært tynt. Det har nå gått fire uker siden vi leverte inn klagen - men vi har forsatt ikke hørt noe. Skrivet med vurdering som kom fra trafikkaksjonen i Drammen var ikke underskrevet, hverken av sensor eller avdelingsleder. Brevet kom via Altinn. Mitt spørmål er om de har opptrådt juridisk korrekt i denne saken - der de sender ut et brev uten at det er undertegnet?

Svar:

Elektronisk signering er normalt godkjent fra offentlige etater og det er vanlig å benytte sikker forsendelse via altinn evt. digipost.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: