Er festekontrakten gyldig?

Publisert: 07.09.2018

Har undertegnet festekontrakt sammen med bortfester, kontrakten er undertegnet av begge parter, sendt Kartverket og trolig journalført, men er sendt i retur til bortfester fordi den manglet et vedlegg. Siden har jeg ikke hørt fra bortfester. Er festekontrakten i det hele tatt noe verd i denne situasjonen?

Svar:

Ja, festekontrakten vil normalt sett være bindende for begge parter. Tinglysning av kontrakten er nemlig ikke et gyldighetsvilkår, men i stedet noe man må gjøre for å få rettsvern ovenfor tredjeperson eller for at tomtefester eventuelt kan stifte pant på festeeiendommen. Kontrakten som sådan vil imidlertid være gyldig og bindende fra og med det tidspunktet den ble inngått.

Del denne artikkelen: