Er det mulig å adoptere en myndig person?

Publisert: 01.04.2019

Er det mulig å adoptere en myndig person? Bakgrunnen her er et ønske fra personen selv om å bryte permanent med den ene av de biologiske foreldrene. Personen ønsker å bli adoptert av samboer til den andre forelderen.

Svar:

Adopsjonsloven er ikke til hinder for at det gjennomføres adopsjon av voksen person. Det føres dog en restriktiv praksis og forutsettes i utgangspunktet at vedkommende som ønskes adoptert er blitt oppfostret av søker fra barneårene slik at adopsjonen er å oppfattet som en legalisering av et faktisk foreldre-barn forhold.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: