Er arv særeie?

Publisert: 11.12.2017
Emneord: ,

Er arv særeie? Og si om arven, pluss egne lønnsmidler er brukt på å pusse opp en hytte som er personens særeie. Kan da den andre parten kreve vederlag for både lønnsmidlene og arven om hytta er steget i verdi?

Svar:

Arv er ikke særeie, med mindre arvelater i forkant av at det gis arv har bestemt at arven skal være særeie.

Arv kan imidlertid kreve skjevdelt, dersom arven fortsatt er i behold.

Om man har brukt såkalte "felleseiemidler" til å øke verdien på særeiemidler, så kan det gi grunnlag for vederlagskrav. Det kan også gjelde skjevdelingsverdier.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: