Engangsløft på festetomt

Publisert: 13.09.2018

Jeg har en hytte på festetomt på Hvaler. Hovedvilkår i avtalen:

- Regulering etter kpi/prisforskrift. 10 år. - Rett til fornyelse på samme vilkår ved utløp. Kontrakten utløper i 2019 (50 år).

Spm: Har grunneier rett til et engangsløft på 2 % siden avtalen utløper, eller går den videre med samme festeavgift på 1 400 kr pluss kpi fra 2009-2019?

Svar:

Dette vil bero på hvorvidt festekontrakten inneholder en klausul om at bortfester ikke kan kreve regulering utover endringen i pengeverdien. Etter bestemmelsen i tomtefesteloven § 15 (4) 7. pkt. fremgår det nemlig at det ikke er mulig å kreve engangsløft av festeavgiften dersom det foreligger en avtalt rett for tomtefesteren til forlengelse. Videre må det fremgå klart av festeavtalen at bortfester ikke har rett til regulering utover endringen i pengeverdien.

Det første vilkåret i § 15 (4) 7. pkt. vil åpenbart være oppfylt i dette tilfellet. Dere har inngått en avtale som gir deg som fester rett til forlengelse. Og hvis jeg forstår opplysningene i spørsmålet ditt riktig, vil muligens også det andre vilkåret også være oppfylt. Dette vil imidlertid bero på en konkret tolkning av festeavtalen som er inngått. Du bør derfor ta en grundig gjennomgang av kontrakten og vurdere hvorvidt den inneholder en klar klausul som stadfester at bortfester ikke har rett til regulering utover endringen i pengeverdien eller ikke.

Del denne artikkelen: