Endre adresse på tinglyst boligkontrakt?

Publisert: 11.01.2019

Vi har vært gift tidligere med barn på hver side,og har nå i vårt ekteskap særeie. Vi har tinglyst boligkontrakt på nåværende bolig som vi eier likt, ved at om jeg faller fra, så kan min mann bo der så lenge han ønsker. Dette har mine barn skrevet under på. Nå har vi kjøpt ny leilighet og vil at kontrakten fortsatt skal gjelde. Hvordan gå fram ved å endre adresse? Kan vi legge til et skriv på eksisterende kontrakt og må dette også tinglyses? Må vi bruke advokat til dette som forrige gang?

Svar:

Jeg er litt usikker på hva dere rent konkret har tinglyst og nødvendigheten av det ettersom dere synes å ha delt eierskap også til den nye leiligheten. Eventuelle endringer bør likevel gjøres på et særskilt dokument og ikke på det eksisterende dokumentet.

Dere trenger for øvrig ikke å benytte advokat, men det kan kanskje være hensiktsmessig at dere kontakter en advokat for å se om det er alternative måter å gjøre dette på. Slik dere beskriver saken, kan det eksempelvis være en like god løsning at deres respektive barn samtykker til at hver av dere kan sitte i uskiftet bo til lengstlevende faller fra.

Med vennlig hilsen, advokat Andreas Larsen

Del denne artikkelen: