Ekteskap og ansvar for gjeld

Publisert: 26.02.2015

Min mann har pådratt seg betydelig gjeld med påfølgende tvangsinnkrevning i forbindelse med et firma han opprettet i sitt navn. Vi har nå solgt en felles bolig og jeg lurer på om han har rett til å bruke overskuddet av boligsalget til å dekke denne gjelden, eller om denne gjelden må dekkes av han selv etter fordeling av overskuddet? Jeg har aldri godkjent hverken oppstart av firma eller lån han har tatt i denne forbindelse, likevel mener han at overskuddet fra boligsalget skal dekke gjelden og resterende deles likt?

Svar:

Selv om man er gift, har hver av ektefellene bare ansvar for de forpliktelser han eller hun selv pådrar seg. Det er ikke mulig for en ektefelle å ta opp lån som også den andre hefter for, uten dennes skriftlige samtykke.

Hvorvidt gjelden skal dekkes av dere i fellesskap, beror på om det foreligger et forpliktelsesgrunnlag for deg. Dette kan være avtale eller forutsatt i forbindelse med låneopptakene. Vurderingen er konkret, og det kan også komme an på hva gjelden er benyttet til. At gjelden er tatt opp i forbindelse med din manns næringsvirksomhet og at gjelden har blitt tatt opp uten ditt samtykke, kan trekke i retning av at du ikke er forpliktet innad i ekteskapet til å dekke denne gjelden. Som utgangspunkt skal da fordelingen av overskuddet etter dekning av eventuell felles gjeld, gjøres med en halvpart på hver av dere, hvor han må dekke sin særgjeld med sin andel av overskuddet.

Med vennlig hilsen

advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: