Ektepakt og testament

Publisert: 02.08.2018

Da mine foreldre skilte seg, fikk min far med seg en eiendom av stor verdi ut av ekteskapet. Ifm. skilsmissen ble det laget en avtale mellom mine foreldre som sier at dersom min far gifter seg på ny skal det opprettes en ektepakt hvor nevnte eiendom skal være særeie. Samtidig opprettet min far et ugjenkallelig testamente hvor jeg og mitt søsken står som arvinger av eiendommen. Min far har nå giftet seg på ny. Hva vil konsekvensen være dersom han ikke oppretter en slik ektepakt?

Svar:

Dersom det ikke opprettes ektepakt med særeie, vil dere som hans arvinger kunne kreve verdien skjevdelt. Det vil si at verdien av eiendommen blir å anse å tilhøre hans eierandeler.

Merk at skjevdeling ikke kan kreves ved uskiftet bo, så dere må derfor ikke samtykke til dette, dersom det blir et tema.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: