Ektepakt når ektefeller tjener ulikt

Publisert: 21.08.2019

I løpet av de 8 årene vi har vært gift har jeg tjent betydelig mer enn min kone. Et raskt overslag viser at jeg har brakt inn i "fellespotten" 8 MNOK mot hennes 3,5 MNOK. Nå har hun arvet 4,5 MNOK, hvor dette er investert i hytte på fjellet og båt med båtplass. Det er vel fornuftig å sette opp en god avtale i tilfelle skilsmisse eller at en av oss faller fra. Om vi ikke gjør det, er hovedregelen at alt skal deles 50/50 siden vi er gift?

Svar:

Det er riktig at hovedregelen ved ektefelleskifter er likedeling, men i praksis er det likevel ofte slik at minst én av ektefellene har et skjevdelingskrav. Skjevdelingsmidler kan kreves holdt utenfor likedelingen mellom ektefellene i den grad de er i behold på tidspunktet for separasjon eller brudd. Skjevdelingsmidler er netto verdier man gikk inn i ekteskapet med, eller arv eller gave man har mottatt fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet. Et skjevdelingskrav skal dokumenteres.

Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet og bevismessige problemer når det fremmes skjevdelingskrav i et skifteoppgjør mellom ektefeller. Det er tilrådelig å søke råd fra en advokat som kan bistå dere med å vurdere om dere har behov for å opprette en avtale om formuesordningen mellom dere, f.eks opprettelse av særeie. En slik avtale mellom ektefeller må opprettes i ektepakts form.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: