Ekstraregning for renhold på hotell

Publisert: 25.09.2019

Jeg var på et hotell for en uke siden som var booket på booking.com. Nå, 1 uke etterpå fikk jeg en ekstra faktura på 6000 NOK. Vi gikk over leiligheten før vi forlot den og ryddet alt i poser. På fakturaen står dette "Ekstra renhold og erstatning av sengetøy/håndklær. Dette er ikke akseptabelt. 10 timer renhold søl/oppkast/avføring" ( faktura kom fra eigeren). Har de rett til å fakturere meg for hvilken som helst sum de ønsker? Med 1 ukes forfallsdato. Hva bør jeg gjøre videre nå?

Svar:

Booking.com er en plattform for formidling av typisk overnattingstjenester. Vilkårene for formidlingen er tilgjengelig på nett:
https://www.booking.com/content/terms.no.html

Forholdet til overnattingsstedet er slik beskrevet i vilkårene: "Når du bruker eller benytter reisetjenesten (f.eks. når du utfører en reiserelatert booking via reisetjenesten), inngår du en direkte (rettslig bindende) avtale med leverandøren av reiserelaterte tjenester/produkter som du booker eller kjøper en tjeneste eller et produkt hos (hva enn som er aktuelt)."

Det som beskrives som "avtale med leverandøren" vil sjelden eller aldri være en skriftlig kontrakt. Det vil være tale om en realavtale. Avtalen inneholder stort sett "selvfølgeligheter" som pris, varighet, romtype, innsjekk, utsjekk, avbestilling mv. Det vil også kunne oppstå spørsmål om hvilke lands lover som gjelder for avtalen med leverandøren.

Normalt vil det kunne legges til grunn at overnattingstjenesten omfatter vanlig renhold og rydding. Unntak dersom det klart kommer frem hvilke krav som stilles til tilbakelevering av overnattingsstedet / -rommet. Dersom gjesten med vilje har påført skader eller fjernet løsøre, herunder sengetøy og håndklær, så vil erstatningsansvar være aktuelt. Det samme gjelder tilgrising og søppel i større utstrekning enn det som kan karakteriseres som normalt. Dersom det kommer HELT KLART FREM ved bestilling, så kan leverandøren kreve en standardisert kompensasjon. Dette forutsetter at en slik standardkompensasjon er noenlunde rimelig. Leverandøren kan ellers kreve dekket faktiske kostnader, men vel og merke dersom det er grunnlag for erstatning. Dersom det kreves erstatning for medgått tid ved bruk av egne ansatte, så vil normalt gjeldende timepris / timekostnad legges til grunn.

Klar tilbakemelding til leverandøren er viktig. Dersom kravet bestrides, helt eller delvis, så bør det sikres dokumentasjon for at det er gitt slik tilbakemelding. Slik tilbakemelding bør gis så snart som det er anledning til det.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: