Eksmannen har sluttet å betale barnebidrag

Publisert: 08.08.2019

Min eksmann har sluttet å betale barnebidrag. Vi har skrevet skriftlig privat avtale at han skal betale et fast beløp pr mnd i barnebidrag hver måned til ny avtale gjøres. Vi har 3 barn under 18 år, to står på meg, et barn står på han.(folkeregistrert adresser). Hva gjør jeg nå, NAV vet jeg vil ha kopi av avtale om hvor mye opphold det er hos den enkelte, vi har kun skriftlig avtale om et beløp. Bør jeg sende denne til NAV eller gå til advokat? (Han har gjort også dette før for 4 år siden).

Svar:

Dersom bidraget skal gå gjennom NAV må de vite hvor mye samvær barna har med bidragspliktige. Av den grunn ser jeg ingen grunn til at du ikke skal oversende avtalen. Jeg kan heller ikke se at du skulle være i behov av advokat for å håndtere bidragssaken. Reglene er enkle og NAV forestår utregning og evt. innkreving basert på inntektsforholdet mellom foreldrene samt omfanget av samvær.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: