Eksmann vil ikke dele overskudd fra salg at hytte

Publisert: 14.08.2018

Eks-mannen min har solgt hytten der begge to har vært medeiere. Nå vil han ikke betale meg halvparten av salgsummen og begrunner det med at han vil «trekke» for alle utgiftene vi hadde i forbindelse med renovering og forbedring av uteområdet. Kan han gjøre dette?

Svar:

Dersom dere har vært gift er det ekteskapsloven som gjelder. Felleseie er den formuesordningen som inntrer automatisk ved inngåelsen av et ekteskap. For at særeie skal inntre kreves det derimot avtale.

Betydningen av at det er felleseie mellom ektefellene viser seg først ved ekteskapets opphør. Da innebærer felleseie at ektefellenes nettoformue skal likedeles. Ved en slik likedeling skal det først gjøres fradrag for hver av ektefellenes gjeld. Videre kan ektefellene ha skjevdelingskrav og forloddskrav etter ekteskapsloven § 59 og 61. Etter at det er gjort fradrag for disse postene skal det resterende deles likt mellom ektefellene. Dersom din tidligere ektefelle mener at det ikke er noe netto til fordeling må han i så fall dokumentere dette og gi deg en oversikt over verdien fratrukket gjeld/kostnader.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: