Eksmann deler ikke informasjon om formue

Publisert: 02.12.2019

Jeg er meksikansk og vært gift med en norsk i 15 år. Vi giftet oss i Oslo, bodde der flere år og ble skilt i Mexico. Jeg trenger å gjøre deling av formue og bolig, men han vil ikke gi meg disse dokumenter. Jeg trenger hans selvangivelsen fra 2017 (og tre år før) og registrert (dokumentasjon) av leiligheten som vi har i Oslo. Jeg har prøvde å få denne informasjonen, men kan ikke. Hva må jeg gjøre til å få informasjonen?

Svar:

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. Det betyr at mannen din plikter å gi deg disse opplysningene. Dersom han likevel ikke gjør dette, kan selv ta kontakt med ligningsmyndigheter, banker o.l for å få tilsendt denne informasjonen.

Opplysningsplikten gjelder også i separasjonstiden, eller i forbindelse med et ekteskapelig skifte, dersom opplysningene har betydning for spørsmål i forbindelse med skifteoppgjøret og økonomiske forhold før formuesfellesskapets opphør. Retten til å få innsyn i ektefellens økonomiske forhold gjelder også opplysninger for tiden før inngåelsen av ekteskapet i den utstrekning de har betydning for vurderingen av ektefellens aktuelle økonomiske situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: