Eksen har brukt opp depositum

Publisert: 12.01.2018

Jeg var leietaker sammen med eks-samboer, begge våre navn står på leiekontrakten. Etter samlivsbrudd flyttet jeg mens eksen bodde i den samme leiligheten fram til leiekontrakten gikk ut (et par måneder). Da vi signerte leiekontrakten satt jeg mine egne penger til depositumskonto, kontoen er i mitt navn. Nå krever utleieren depositum siden eksen ikke betalte leien da han bodde der alene. Jeg har en ny kontrakt som viser at jeg har bodd en annen plass. Om jeg kan få depositum tilbake?

Svar:

Jeg forstår det slik at du ikke sa opp leieavtalen for din del, og at leieavtalen fortsatt løp med begge som leietakere frem til din ekssamboer flyttet ut. I så fall er dere begge ansvarlige overfor utleier for å betale leie. Det har ingen betydning om du/dere fortsatt bor i leiligheten. Det er heller ikke avgjørende hva din ekssamboer og du har avtalt dere imellom, om ansvaret for leien etter at du flyttet ut. Så lenge du ikke har sagt opp leieavtalen overfor utleier, eller en oppsigelsestid fortsatt løper, er du ansvarlig overfor utleier for å betale husleie.

Når du spør om depositum, regner jeg med at problemstillingen er om du kan kreve et depositum utbetalt uten å dekke husleierestansen. Hvis jeg har oppfattet din beskrivelse av faktum riktig, kan du nok ikke det.

Del denne artikkelen: