Eks nekter å si opp leiekontrakt

Publisert: 11.02.2020

Jeg og min ekskjæreste leier en leilighet sammen og kontrakten går ut høsten 2020. Det har vært slutt i flere mnd. Jeg ønsker å videreutleie leiligheten til kontraktslutt, men eksen nekter å videreutleie og også ta over hele kontrakten. For meg er det uholdbart å bo sammen, da det går sterkt utover livskvaliteten. Hun ønsker å fortsette å bo i leiligheten og forlanger at jeg skal betale halve leien. Det har jeg ikke råd til hvis jeg skal betale i et nytt leieforhold. Hva sier jussen?

Svar:

Utgangpunktet er at kontrakten gjelder, og at dere som leietakere begge er ansvarlige for å betale husleie overfor utleier. Dersom fremleie ikke er et alternativ, kan du undersøke mulighetene for oppsigelse av leiekontrakten med utleier, slik at tiden du plikter å betale leie for reduseres. Ved fortsatt uenighet om hvordan dere skal løse situasjonen frem til kontraktens utløp, kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med konfliktrådet.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: