Eierforhold der den ene er kjøpt ut, men de flytter sammen igjen

Publisert: 30.10.2017

Min datters ektemann vil ha skilsmisse etter 16 års ekteskap . De har to barn på 13 og 17 år. De kjøpte bolig i fellesskap for ca 17 år siden. I 2010 tok hun ut separasjon og flyttet ut. Han betalte henne ut av boligen med 410000,-. Disse gikk inn i felles forbruk da hun flyttet tilbake etter 6 mnd. Han har da lånet på boligen på seg, samt skjøte og tinglysning. Hun har betalt for mat, klær og generell husholdning og han lån og faste utgifter. Har hun like stor eierandel som han i huset?

Svar:

Det vil være avgjørende om de faktisk må regnes for å ha gjennomført et skifte - da flytter hun formelt inn i hans hus, og han kan skjevdele dette. Men det må vurderes om det vil være urimelig etter ekteskapslovens § 59 annet ledd. Det kan være tilfellet dersom de pengene han betalte ut henne med, i realiteten er kommet ham til gode som følge av gjenforeningen, og de egentlig bare har fortsatt slik at bruddet ikke har hatt noe økonomiske konsekvenser.

Del denne artikkelen: