Eierandel på odelsgård

Publisert: 01.11.2017

Min samboer og jeg skal flytte inn på gård/småbruk, der han har odel. Til eksempel er gården verdt 5 millioner. Han får 50 % "odelsavslag", og deretter 1 250 000 i forskudd på arv. Kjøpesum blir da 1 250 000, hvor vi deler lånet likt. I tillegg skal vi pusse opp, og deler ytterligere lån. Jeg får da gjeld på gården tilsvarende under 1/7 av gårdens verdi på det åpne marked. Vil det da være naturlig/rettferdig at jeg har tilsvarende eierskap ved evt ekteskap, eller kan jeg ha rett på mer?

Svar:

Jeg vil innledningsvis bemerke at dere står fritt til å avtale den eierbrøken som dere selv føler er naturlig basert på de omstendigheter som foreligger i saken. Dette prinsippet kommer nærmere til utrykk i bestemmelsen i sameieloven § 2. Det fremgår her at sameiebrøken normalt sett skal være 50/50 dersom det ikke foreligger særskilte opplysninger eller avtale om noe annet. Utgangspunktet er derfor at du vil eie halvparten av gården, med mindre du og din samboer skulle bli enige om en annen eierbrøk.

Del denne artikkelen: