Eierandel av leilighet ved samlivsbrudd

Publisert: 29.01.2016

Ved kjøp av leilighet så gikk hver av oss inn med en sum hver som kan dokumenteres ved banktransaksjoner. Mitt spørsmål er om den andre parten kan kreve av det innskutte beløp ved samlivsbrudd. Lån har vi sammen som er 50/50. Innbo er felles, utgifter til strøm etc. deles med en fordelingsnøkkel som vi er enige om muntlig. Har ikke samboerkontrakt.

Svar:

Med mindre dere har avtalt annet, vil eierforholdene til leiligheten avgjøres med utgangspunkt i den enkeltes reelle bidrag til anskaffelsen, - det vil si andel egenandel og andel av lån. Den enkelte vil ved samlivsbrudd kunne kreve sin ideelle andel av leiligheten, men svarer selvfølgelig også for sin ideelle del av lånet.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: