Dyrere fliser på bad enn forventet

Publisert: 31.01.2019

I blokken jeg bor i har nå samtlige leiligheter pusset opp badet på grunn av nye rør som måtte legges inn i hele bygget. I den anledning fikk alle tilbud om å pusse opp badet fra firmaet som skulle utføre jobben. Tilbudene var standard pakker, men jeg ønsket noe litt utenom de vanlig pakkene. Jeg gikk da for noen fliser som var større enn standard. I kontrakten står det at merkostnader vil påløpe. Når jeg fikk faktura står det at prisen var 600 kr pr km2. Dette var ikke opplyst. Er dette lovlig?

Svar:

Det er tillatt å inngå avtale om håndverkertjenester uten at prisen blir spesifisert på forhånd. I de tilfeller hvor prisen ikke fremgår av avtalen, slik tilfellet er her, skal nemlig prisen fastsettes på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletiden dersom ikke denne prisen er urimelig. Er det ingen slik gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art, omfang og utføring og omstendighetene for øvrig. Dette følger av bestemmelsen i håndverkertjenesteloven § 32 (1).

Med tanke på at den aktuelle rørleggeren har nedlagt forbehold om at merkostnader ville påløpe som følge av fravikelsen fra de ordinære pakkene, vil jeg anta fakturaen som har kommet er innenfor de rammer som følger av håndverkertjenesteloven § 32 (1).

Del denne artikkelen: