Dokumentavgift ved overtagelse av bolig fra søsken

Publisert: 30.05.2018

Søsken med langvarig rusproblem er enig i at to resterende søsken bør overta eiendom av betydelig verdi for å unngå evt kreditorer eller at vedkomne i rus pantsetter sin del av eiendom. Er det noen måte å omgå en betydelig dokumentavgift på?

Overskjøte før død krever dokumentavgift av markedsverdi, men etter død og om alt blir delt på tre unngår vi det. Gjelder dette også om vi kjøper vedkomne ut for en symbolsk sum etter fars død? I en evt. avtale vil vi ha liks bruksrett og ved evt. salg deles alt likt.

Svar:

Det er den reelle markedsverdien som man tar utgangspunkt i når det beregnes dokumentavgift. Om man avtaler lavere sum seg i mellom for oppgjøret enn markedsverdien, vil likevel den markedsverdien legges til grunn for beregningen av dokumentavgiften.

Det vil bli lavest samlet dokumentavgift for alle tre om dere overtar som arv. De to som overtar, vil i hvert fall få fradrag for dokumentavgift for sin arveandel. Ved overdragelse før arveoppgjør eller ved forskudd på arv, er det ikke fritak fra dokumentavgift.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: