Dokumentavgift ved overføring av eiendom til søsken

Publisert: 30.10.2017

Jeg eier en hytte sammen med to søsken. Jeg ønsker nå å gi min del av hytta til mine to søsken. Må det betales dokumentavgift og må den betales to ganger, da det her er snakk om å gi hytta bort til to personer? Hvem skal betale dokumentavgiften? Finnes det en måte å unngå dokumentavgift?

Svar:

Det skal i dette tilfellet betales dokumentavgift tilsvarende 2,5 % av verdien av din eierandel av hytten. Det vil tilkomme dokumentavgift selv om du overfører din eierandel som en gavedisposisjon. Faktura for dokumentavgiften vil kun komme en gang, og det er dine søsken i fellesskap som blir ansvarlig for å betale denne.

I teorien er det mulig å søke særskilt til Skatteetaten ved Skatt Øst om fritak for dokumentavgift utover de tilfeller hvor man etter lov og stortingsvedtak har rett til fritak. Dette følger av bestemmelsen i dokumentavgiftsloven § 3. Det gjøres likevel oppmerksom på at terskelen for å gi særskilt dispensasjon i enkeltsaker er svært høy, og dispensasjonsadgangen blir stort sett bare brukt i saker hvor det foreligger en rettskraftig dom som stadfester at en tidligere tinglyst hjemmelsoverføring har vært ugyldig.

Del denne artikkelen: