Dokumentavgift på overføring av eiendomsandel

Publisert: 29.01.2019

Jeg eier en halvpart i min sønns bolig. Han betaler lån og alt, jeg står bare som halv hjemmelshaver. Jeg ønsker nå å overføre resten til han. Må det betales dokumentavgift på overføringen? Må mottaker betale skatt på halvdelen? Hvordan gjøres dette på beste mulig måte ?

Svar:

Det må betales dokumentavgift på overføring av eiendomsandelen slik du korrekt er inne på. Derimot vil det ikke tilkomme noen ytterligere skatteplikt ved overdragelsen med mindre transaksjonen skulle medføre at din sønn får formuesskatt. Den enkleste måten å gjøre dette på er å utstede skjøte for å overdra eiendomsandelen fra deg til din sønn.

Del denne artikkelen: