Dokumentavgift for å bygge hus på egen tomt

Publisert: 04.09.2017

Samboeren min og jeg skal bygge hus på tomt som jeg eier sammen med min søster og far. Må samboeren min og jeg betale dokumentavgift på huset og hele tomten når huset er ferdig bygget? Og kan vi selge huset og tomten etter noen år slik at samboeren min og jeg får hele salgssummen?

Svar:

Dere behøver neppe å betale dokumentavgift på huset og hele tomten etter at boligen er ferdig oppført. I følge stortingsvedtak § 3 om unntak for dokumentavgift, følger det nemlig at det kun skal betales dokumentavgift av tomteverdien og ikke verdien av selve boligen ved første gangs overføring. Dette betyr i teorien at både du og din samboer står fritt til å vente med overføringen av grunnbokshjemmelen fra din far og søster til boligen eventuelt er ferdigoppført. For ordens skyld vil det imidlertid være å anbefale at dere gjennomfører hjemmelsoverføringen før byggeprosessen starter. Dette kan blant annet være praktisk dersom det skal tinglyses pantedokument på tomten som sikkerhet for eventuelt byggelån.

I et tilfelle som dette må det på et eller annet tidspunkt gjennomføres en hjemmelsoverføring slik at du og din samboer blir eier av en ideell andel hver av eiendommen. Når dette er gjort, kan dere naturligvis selge huset og tomten og følgelig dele salgssummen etter eierbrøken.

Del denne artikkelen: