Diskriminering av leietakere

Publisert: 05.01.2018

Vi er et par på 25 og 33 år som er på jakt etter bolig å leie. Vi er begge uføre, men har stabil nok inntekt til å ha råd til 10 000 kr + strøm i mnd. Min samboer røyker kun ute og ikke ved vinduer og ventiler. Jeg har utenlandsk etternavn. Vi har opplevd avslag på avslag. Vi fikk klar beskjed om at røykere var uvelkommen uansett. Fått avvisning pga utenlandsk etternavn. Og i dag avtalte vi visning, men de trakk seg så snart de fant ut om uføre. Er det "lov" å diskriminere uføre, røykere og utenlandske?

Svar:

Diskriminering på grunnlag av uførhet eller nasjonalitet er ulovlig. Diskrimineringsforbud som tidligere fantes i ulike lover er nå samlet i en felles lov, som trådte i kraft ved årsskiftet. Jeg tviler imidlertid på at det er mulig å håndheve forbudet på det private leiemarkedet. Så lenge utleier har en annen uttalt begrunnelse for et avslag enn at dere er uføre eller at du er utenlandsk, tror jeg ikke det er realistisk å nå frem med et krav fra deres side. Jeg tror heller ikke at en utleier som oppgir en vikarierende begrunnelse for valg av leietaker risikerer sanksjoner fra myndighetene.

Verken røykere eller utøvere av andre frivillige aktiviteter har noen tilsvarende beskyttelse i lovverket. Jeg kjenner ikke til regler som er til hinder for å diskriminere røykere, verken på boligmarkedet eller på andre områder.

Del denne artikkelen: