Det det lov å overta ny hytte nå?

Publisert: 23.03.2020

Jeg har kjøpt hytte og overtagelsen er 1. april og megler og deres juridiske avdeling mener at det kan vi gjøre uten problem etter forskriftene ble endret nå sist. Jeg mener at dette må utsettes til myndigheten gir "klarsignal". Det handler ikke om meg i disse dager, men om fellesskapet for å hindre smittespredning. Jeg trenger sårt hjelp til å tolke forskriften slik at jeg ikke gjør noe ulovlig. Noe jeg mener man gjør om jeg nå overtar hytten 1. april https://lovdata.no/forskrift/2020-03-15-294

Svar:

I forhold til overtagelse av en hytte i henhold til et kjøp så kan jeg ikke se at den såkalte "koronaforskriften" er noe til hinder for dette.

I forhold til forskriftene så gis det forbud mot

"Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates."

Denne forskriften har som kjent kommet til noe hastig og kan nok han sine mangler i forhold til at den kan misforstås og være mangelfull. Men om man ser hen til formålet med forskriftene opp i mot en vanlig bokstavtolkning av denne, så er jeg sikker på at en overtagelse av fritidsboligen ikke er i strid med forskriftene. Men en eventuell bruk av fritidseiendommen kan naturligvis være i strid med forskriftene.

Om man ikke kan gjennomføre overtagelse grunnet kravet til karantene så blir dette en annen problemstilling og kan medføre at overtagelse av fritidseiendommen må utsettes.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: