Delt samvær når en part jobber offshore

Publisert: 09.11.2018

Vi har en datter på 3 år og samboer jobber offshore. Vi går nå fra hverandre. Han krever 50/50 samvær og vil ha sin del kun når han har friperioden sin. Han jobber 2 uker på og har 4 uker av. Jeg har foreslått annenhver uke. Jobben hans gjør samvær 50/50 utfordrende med tanke på hva som er barnets beste. Samboer nekter forslaget mitt. Kan en som jobber offshore kreve 50/50 samvær når han selv ikke er villig til å tilpasse seg? Finnes det tilsvarende saker i rettssystemet som har dannet presedens?

Svar:

Slik du beskriver fars arbeidssituasjonen, høres det vanskelig ut å gjennomføre delt fast bosted. Dere kan fritt avtale hvordan samværet med far skal være, ut ifra hvordan dette best lar seg kombinere med fars jobb. Jeg foreslår at dere tar kontakt med familievernkontoret og avtaler en meklingstime hvor dere kan drøfte ulike type samværsordninger.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: