Deling av eiendom med borett

Publisert: 17.09.2019

Jeg har en tinglyst borett, jeg eier 30 % av eiendommen, separert , har ikke en særeie eller ektepakt, har vært gift 16 år, har felles barn 16 år gamle som skal bo sammen med meg etter skilsmisse. Hvordan vil delingen av eiendommen være i dette tilfellet? Hvordan påvirker boretten min til delingen av eiendommen for min fordel?

Svar:

Når dere ikke har avtalt særeie ved ektepakt vil dere ha en formuesordning som kalles felleseie. Det er viktig å være klar over at felleseie ikke er det samme som sameie, som betyr at man eier noe sammen. Felleseie sier kun noe om hva som skal skje med verdiene ved en separasjon eller skilsmisse. Hovedregelen er da at felleseiemidlene skal likedeles, det vil si at deres samlede verdier, herunder også eiendommen, skal deles likt, uavhengig av eierforholdene: at du eier 30 % og din ektefelle 70 %.

Likevel er det ofte slik at ektefellene kan holde noe av verdiene helt utenfor denne likedelingen. Dette kalles skjevdeling, og er i praksis hovedregelen når et felleseiebo skal skiftes. Den som hevder å ha et skjevdelingskrav, må likevel alltid kreve dette. Skjevdelingsmidler kan deles opp i tre kategorier:
1.Verdien av midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått
2.Verdien av midler en ektefelle har arvet etter at ekteskapet ble inngått
3.Verdien av midler som en ektefelle har fått i gave fra andre enn ektefellen etter at ekteskapet ble inngått.

Dersom en av dere har slike midler og det er klart at disse er i behold i dag, vil det ha betydning for oppgjøret mellom dere. Jeg vil anbefale bistand fra en advokat til et slikt oppgjør.

Borettens betydning vil bero på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget for boretten og formålet med boretten. I utgangspunktet vil en borett kun innebære en rett til å være fysisk bosatt på eiendommen.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: