Deling av bo

Publisert: 17.03.2016

Jeg trenger litt hjelp med hvordan det økonomiske blir etter mannen min og jeg skiller oss. Vi har en datter som er 9 måneder og har vært gift i nesten 4 år. Vi kjøpte hus sammen to år siden. Han kjøpte et hus da vi var samboere, men jeg var ikke registrert i folkeregistret fordi jeg reiste fram og tilbake til Spania.

Jeg har en bil som jeg har betalt, men lånet stå på hans navn. Hva jeg kan kreve at han? Han sier at jeg kan ikke kreve noe. 

Svar:

I utgangspunktet har dere felleseie, med mindre dere har avtalt noe annet i ektepakt. Dette innebærer at verdiene deres som hovedregel skal deles likt ved ekteskapets opphør. Verdier som stammer fra midler som en ektefelle hadde ved ekteskapsinngåelsen, eller senere har ervervet ved arv eller gave, omfattes av den såkalte skjevdelingsregelen, og kan kreves holdt utenfor delingen, jf. ekteskapslovens §59.

Dersom din mann hadde egenkapital fra det huset han eide før dere giftet dere, eller har investert arvede midler i dette, vil han kunne kreve denne delen av verdien holdt utenfor delingen. Den delen av huset som er finansiert ved felles egenkapital eller låneopptak, skal deles mellom dere. Men da også slik at det gjøres fradrag for eventuell restgjeld på boligen.

Med vennlig hilsen

Advokat Karoline Henriksen

Del denne artikkelen: