Dårlig samarbeid med barnefar

Publisert: 21.05.2019

Vi har delt foreldreansvar. Etter samlivsbrudd for 5 år siden, har samarbeidet blitt dårligere og dårligere, for til slutt å ende opp i null. Konfliktnivå er alarmerende. Far har blant annet sagt fra seg samvær med barnet med bakgrunn i at barnet er for lik mor og at dette må barnet endre på før han vil at barnet skal komme igjen. Far hevder å ha PTSD og har gått sykemeldt i nærmere ett år. Han har nektet barnet hjelp på BUP og han nekter barnet pass. Er det grunn til å få foreldreansvar alene?

Svar:

Felles foreldreansvar er kun hensiktsmessig der dette vurderes å være til det beste for barnet. Dersom en forelder ikke har kontakt med barnet har man heller ingen forutsetning for å samarbeide til det det beste for barnet. Det er særlig i situasjoner der den med foreldreansvaret bidrar til det motsatte, f. eks. å ikke medvirke med sitt samtykke der det er behov for behandling og lignende, at det vil være aktuelt å fremme sak for å få dette alene.

Basert på det du skriver kan det høres ut som det er gode grunner for å kreve å få dette alene.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: