Dagpenger til student som jobber 100 %

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % stilling. Samtidig er jeg fulltidsstudent på en treårig bachelor som begynte i august 2019. Jeg mottar fullt studielån. Jeg er nå permittert 100 % i jobben min. Hvilke rettigheter har jeg på dagpenger og kan studielånet mitt få negative konsekvenser?

Svar:

Folketrygdloven § 4-6. Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m.v.
Det ytes ikke dagpenger til medlem som gjennomgår utdanning eller opplæring, eller deltar i ulønnet arbeid. Departementet​1 kan gi forskrifter om unntak fra denne bestemmelse når det gjelder
- utdanning eller opplæring utenfor normal arbeidstid,
- utdanning eller opplæring av kortere varighet innenfor normal arbeidstid,
Departementet​1 kan også gi forskrifter om hvem som regnes som deltaker i utdanning eller opplæring

Se her: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/sporsmal-og-svar/korona-og-studentene/#studenter_dagpenger

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: