Bruksrett ved sesongleie på campingplass

Publisert: 30.05.2018

Hvis man betaler sesongleie på en campingplass, kan da eieren av campingplassen legge begrensninger på hvor mange dager man kan være der? Blir man regnet som fastboende på camping hvis man har adresse et annet sted?

Svar:

Ved sesongleie av campingplass blir det vanligvis inngått en skriftlig kontrakt hvor leieperioden uttrykkelig fremgår. I den anledning er det vanlige at sommerleie finner sted i perioden 1. mai - 30. september, mens vinterleie skjer i perioden 1. oktober - 30. april. Dette vil imidlertid bero på en tolkning av den aktuelle kontrakten som er inngått i dette konkrete tilfellet. Dersom det totale antall dager eller måneder derimot ikke er spesifisert i avtalen, så vil nok eieren av campingplassen innenfor rimelige grenser og avtaleforholdet for øvrig kunne bestemme hvor mange dager man kan være der.

Under normale omstendigheter blir man ikke regnet som fastboende på campingplassen når man har en vanlig bostedsadresse et annet sted.

Del denne artikkelen: